fid-logotyp-granat
Finanse

Jak pilotować firmę w oparciu o wybrane wskaźniki? Analiza i diagnoza finansowa przedsiębiorstwa

Zapytaj o szczegóły szkolenia i dogodne terminy
Edyta Bartosiewicz
Koordynator szkolenia
Inne
szkolenia
769
TOP managerów poleca to szkolenie!

O szkoleniu

Cele i korzyści

Poznanie metod analizy fundamentalnej i diagnostyki przedsiębiorstw na podstawie skorygowanych sprawozdań finansowych i danych niefinansowych.
Opanowanie sposobów właściwego doboru wskaźników finansowych i ich interpretacji.
Zdobycie umiejętności zarządzania w oparciu o kluczowe wskaźniki finansowe.
23.11.2023 (2 dni)
Dzień 1
23.11.2023
9.00 - 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
15.30 - 15.50
Tematyka:
Metody i narzędzia analiz, interpretacja wskaźników
 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Główne wyzwania w zarządzaniu przedsiębiorstwem w XXI wieku. Cele finansowe firmy i oczekiwania
  właścicieli/ akcjonariuszy. – Dyskusja
 3. W jaki sposób wykorzystać narzędzia analizy finansowej do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem?
  Skuteczne metody i techniki analiz finansowych.
 4. Które wskaźniki należy analizować w zależności od celów analizy i specyfiki przedsiębiorstwa?
  4.1. Wybór wskaźników w oparciu o model Du Ponta.
  4.2. Poszerzenie spectrum wskaźników w zależności od potrzeb zarządczych. – Dyskusja
 5. Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych jako uprzywilejowane narzędzia oceny standingu
  finansowego firmy.
  5.1. W jaki sposób wykorzystać dokumenty księgowe do budowy narzędzi analitycznych? – Dyskusja
 6. Jak skorygować rachunek zysków i strat na potrzeby analizy finansowej?
  6.1.  Główne korekty w analitycznym rachunku zysków i strat. – Ćwiczenie
 7. Czy branża i konkurenci stanowią dobry punkt odniesienia do oceny finansowej firmy? Benchmarking jako źródło referencji diagnozy finansowej. – Ćwiczenie
 8. Jak interpretować wskaźniki zbudowane na bazie analitycznego rachunku zysków i strat i jak je wykorzystać w decyzjach zarządczych?
  8.1. Jak ocenić rentowność sprzedaży z uwzględnieniem analizy struktury przychodów w podziale na produkty i klientów? – Dyskusja
  8.2. Jak zwiększyć elastyczność kosztową i poprawić wyniki? Mechanizm dźwigni operacyjnej.
  8.3. O czym informuje nas poziom samofinansowania firmy? – Przykład
 9. Czym jest bilans finansowy i jak go skonstruować na bazie bilansu księgowego? Co to jest kapitał obrotowy i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy?
 10. Podsumowanie dnia.
Dzień 2
23.11.2023
9.00 - 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
15.30 - 15.50
Tematyka:
Interpretacja wskaźników, diagnoza, modele symulacyjne
 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Jak interpretować wskaźniki wyznaczone w oparciu o dane z bilansu finansowego i jak na ich bazie zarządzać?
  2.1. Jak utrzymać optymalną strukturę aktywów? Ocena wskaźników struktury aktywów. – Ćwiczenie
  2.2. Jak osiągnąć optymalną strukturę kapitałów? Ocena wskaźników struktury źródeł finansowania. – Ćwiczenie
  2.3. Jak ocenić płynność finansową (statyczną) na podstawie bilansu finansowego? – Ćwiczenie
  2.4. Ocena efektywności zarządzania zapasami, należnościami i zobowiązaniami. Cykl a rotacja – wskaźniki. – Ćwiczenie
  2.5. Jak analizować i interpretować wskaźniki rentowności aktywów, kapitałów własnych, inwestycji (ROA, ROE, ROI)? – Ćwiczenie
  2.6. Mechanizm dźwigni finansowej i ryzyko nadmiernego zadłużenia (efekt maczugi finansowej). – Przykład
 3. Badanie płynności finansowej w ujęciu dynamicznym. Rachunek przepływów pieniężnych. – Ćwiczenie
 4. Jak ocenić przedsiębiorstwo i jego kontrahentów na podstawie niepełnych danych finansowych i niefinansowych? – Ćwiczenie
 5. Wartość księgowa a wartość rynkowa przedsiębiorstwa. Ocena przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników rynku kapitałowego. – Dyskusja
 6. Jak analizować wskaźniki wartości firmy w długim okresie?
  6.1. Co to jest zysk ekonomiczny? – Ćwiczenie
  6.2. Jakie czynniki wpływają na ekonomiczną wartość firmy? – Dyskusja
 7. Interpretacja zbioru wskaźników w celu kompleksowej oceny i diagnozy firmy jako podstawy podejmowania decyzji zarządczych. – Dyskusja
 8. Czy możliwe jest testowanie decyzji zarządczych w oparciu o wskaźnikowe modele symulacyjne? – Ćwiczenie
 9. Podsumowanie zajęć.
Dzień 3
Przerwy
Tematyka:
Dzień 3
Przerwy
Tematyka:

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnikaTermin szkolenia:
23.11.2023
Cena netto:
3950 zł
Promocja:
Rabat 10% do 2023-09-22
Miejsce szkolenia:
Airport Hotel Okęcie, Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej ul. 17 Stycznia)
Jak dojechać?
Gwarancja satysfakcji:
Gwarantujemy zwrot kosztu szkolenia, jeśli do lunchu, pierwszego dnia stwierdzisz, że szkolenie nie spełnia Twoich oczekiwań

Polecane artykuły

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie konkretne produkty współpracy powstają w ramach poszczególnych usług doradczych porozmawiaj z doradcą.
Blank Form (#3)
Ten numer telefonu nie zostanie zapisany w naszych bazach danych
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
This site is registered on wpml.org as a development site.