fid-logotyp-granat

Poprawa efektywności


Poprawa efektywności


Poznaj wybrane skuteczne rozwiązania i narzędzia

BSC (Balanced Scorecard)
Balanced Scorecard pozwala przełożyć strategię przedsiębiorstwa na działania operacyjne i skoncentrować jego wysiłki na wybranych priorytetach. Korzyści z wykorzystania tego systemu sprawiają, iż Balanced Scorecard jest standardem zarządzania strategią i działaniami operacyjnymi w wielu nowoczesnych przedsiębiorstwach. Wg najnowszego badania przeprowadzonego przez FIG Polska w grudniu 2022, aż 44% firm, które wzięły udział w badaniu wykorzystuje narzędzie zarządcze - Balanced Scorecard (BSC).

W porównaniu do badania przeprowadzonego w 2006 roku, w którym to BSC było stosunkowo nowym i mało popularnym narzędziem zarządczym, odnotowano wzrost liczby firm, które pracowały w oparciu o BSC o 27% (w 2006 tylko 17% badanych firm pracowało w oparciu o BSC).

Oferujemy wsparcie przy budowie i wdrożeniu Balanced Scorecard oraz nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem.
System KPI (Key Performance Indicator)
Firmy, które nie posiadają sformalizowanej strategii, ale pracują w oparciu o KPI wyznaczane przez właścicieli, bądź też Zarządy również potrzebują systemu, który zapewniłby przełożenie syntetycznych KPI właścicielskich na KPI operacyjne w poszczególnych obszarach funkcjonalnych i dopasowaniu do nich działań, które zapewnią realizację ich oczekiwanych wartości.

Wg najnowszego badania przeprowadzonego przez FIG Polska w grudniu 2022, aż 37% firm, które wzięły udział w badaniu wykorzystuje system KPI do zarządzania efektywnością.

Wspieramy firmy w przełożeniu i dekompozycji KPI-ów na poszczególnych poziomach organizacji oraz budowie Action Planów w obszarach funkcjonalnych.

Dowiedz się więcej na temat wykorzystania tego narzędzia w Polsce
MBO (Management by Objectives)
System zarządzania przez cele, czyli MBO jest bardzo skutecznym narzędziem zorientowanym na poprawę efektywności organizacji, możliwym do zastosowania w każdej organizacji. MBO służy skutecznej realizacji celów operacyjnych firmy, pozwala przełożyć i powiązać cele przedsiębiorstwa z celami pracowników. Dobrze skonstruowany i wdrożony jest doskonałym narzędziem motywacji i zaangażowania pracowników w realizację celów. Może stanowić również dobrą bazę do opracowania systemu motywacyjnego – premiowego zależnego od poziomu realizacji celów. Usprawnia również procesy planowania i komunikacji w organizacjach.

Oferujemy wsparcie przy budowie i wdrożeniu MBO oraz nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem. Przeprowadzamy również audyty istniejących systemów MBO oraz ich rewitalizację.

Dowiedz się więcej na temat wykorzystania tego narzędzia w Polsce
OKR (Objectives and Key Results)
System zarządzania przez Cele i Kluczowe Rezultaty dedykowany jest dla ambitnych i innowacyjnych firm, które nie boją się podejmować nowych wyzwań. W swej konstrukcji jest podobny do systemu MBO, ale wymaga zastosowania innych zasad zarządzania, bardziej skoncentrowanych na zarządzaniu zadaniami w krótkich odstępach czasowych.

Oferujemy wsparcie przy budowie i wdrożeniu systemu OKR oraz nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem. Przeprowadzamy również audyty istniejących systemów OKR oraz ich rewitalizację.
Rachunkowość zarządcza
Czy mamy wiedzę, o tym gdzie jest tworzona wartość w naszym przedsiębiorstwie? Które procesy działają efektywnie, a gdzie posiadamy luki w konkurencyjności, które wymagają szybkiego zamknięcia? Nadrzędnym celem rachunkowości zarządczej jest dostarczanie informacji zarządczej niezbędnej do podejmowania efektywnych decyzji operacyjnych.

Oferujemy wsparcie przy budowie i wdrożeniu systemów rachunkowości zarządczej oraz nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem. Przeprowadzamy również audyty istniejących systemów rachunkowości zarządczej.
Budżetowanie
Systemy budżetowania są mocno zorientowane na wyniki finansowe. Łączą w sobie elementy planowania oraz monitoringu i kontroli, których nadrzędnym celem jest dostarczanie informacji zarządczej niezbędnej do podejmowania efektywnych decyzji operacyjnych. Usprawniają również procesy komunikacji w firmie i mogą być podstawą systemów motywacyjnych.

Oferujemy wsparcie przy budowie i wdrożeniu systemu budżetowania oraz nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem. Przeprowadzamy również audyty istniejących systemów budżetowania.

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie konkretne produkty współpracy powstają w ramach poszczególnych usług doradczych porozmawiaj z doradcą.
Porozmawiaj z doradcą

Przykłady zrealizowanych przez FIG Polska projektów

Budowa i wdrożenie systemu zarządzania przez cele dla jednego z największych koncernów chemicznych w Polsce
Zakres zrealizowanych prac:
Audyt strategiczny Spółki – identyfikacja celów spółki,
Wypracowanie założeń do systemu zarządzania przez cele,
Analiza i weryfikacja opisów stanowisk wszystkich pracowników Spółki,
Przygotowanie pracowników do wdrożenia systemu zarządzania przez cele
Wypracowanie kart celów zarządu, dyrektorów i kadry menedżerskiej,
Wypracowanie kart celów na niższych szczeblach organizacji – kaskadowanie celów w dół organizacji,
Objęcie systemem 250 pracowników, w tym zarządu i dyrektorów.
Budowa i wdrożenie systemu zarządzania przez cele dla lidera polskiego przemysłu chemicznego
Zakres zrealizowanych prac:
Audyt strategiczny Spółki – identyfikacja celów spółki,
Wypracowanie założeń do systemu zarządzania przez cele,
Powołanie i przygotowanie zespołu konsultantów wewnętrznych w zakresie wdrożenia i zarządzania systemem MBO,
Przygotowanie menedżerów do wdrożenia systemu zarządzania przez cele,
Wypracowanie 150 kart celów zarządu, dyrektorów i kadry menedżerskiej,
Opracowanie regulaminu zarządzania przez cele,
Powołanie komórki zarządzania przez cele oraz wsparcie doradcze zespołu konsultantów wewnętrznych w zakresie
Wdrożenia i zarządzania systemem ZPC,
Nadzór nad wdrożeniem – wsparcie doradcze.
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
This site is registered on wpml.org as a development site.