fid-logotyp-granat

Akademia Zarządzania „Nowe Horyzonty”

Dedykowany program rozwoju zespołu managerskiego tworzącego oraz wdrażającego strategię rozwoju firmy


Akademia Zarządzania „Nowe Horyzonty”

Dedykowany program rozwoju zespołu managerskiego tworzącego oraz wdrażającego strategię rozwoju firmy


Wyzwania są wspólne dla większości zarządzających

Dynamiczny rozwój 
Poprawa zysku
Spadek rentowności
Rotacja pracowników
Obniżenie kosztów
Wzrost produktywności
Pogorszenie płynności
Pogarszająca się jakość produktów

Rozwijanie biznesu to Twoje zadanie

Nawet najlepszy prezes nie opracuje i nie wdroży strategii w pojedynkę. Potrzebny jest mu dobrze przygotowany interdyscyplinarny ZESPÓŁ MANAGERSKI – 3S:

Sprawny
Skuteczny
Samodzielny

Biznes to gra zespołowa. Zrealizuj program „NOWE HORYZONTY”
i zagraj w pierwszej lidze

To narzędzie budowy skutecznego zespołu managerskiego zdolnego do realizacji najwyższych celów biznesowych.
Nasze programy to twarde fundamenty wiedzy i umiejętności managerskich, na których można budować firmy.

To jedyny w Polsce program rozwoju biznesowego oparty na doświadczeniu oraz
know-how firmy doradczej

Wiedza praktyczna do zastosowania od zaraz
Od praktyków firmy doradczej, byłych Managerów wysokiego szczebla.
Kompleksowe wsparcie profesjonalnymi narzędziami
Od praktyków firmy doradczej, byłych Managerów wysokiego szczebla.
Najnowsze kierunki w zarządzaniu strategicznym
Program obejmuje wiedzę z najlepszych studiów MBA na świecie.

Na jakie pytania musisz sobie odpowiedzieć planując rozwój firmy?

Lista kontrolnych pytań strategicznych
Cele
Inwestycje i zyski
Strategia
Komunikacja

Cele

Czy zarząd i kluczowi managerowie mają jasną wizję rozwoju organizacji w perspektywie 4-5 lat?
Czy cele finansowe i biznesowe na kolejne lata są wspierane przemyślanymi działaniami?
Czy cele mają charakter ogólny, czy spełniają kryteria SMART?
Czy projekcje finansowe zostały zweryfikowane pod kątem budowy wartości firmy?
Czy obecnie realizowana strategia buduje, czy niszczy wartość spółki?

Inwestycje i zyski

Czy osiągane zwroty z kapitału zainwestowanego, z aktywów i ze sprzedaży spełniają oczekiwania właścicieli?
Czy możemy pochwalić się lepszymi wynikami finansowymi i biznesowymi od naszych głównych konkurentów?
Czy wraz ze wzrostem sprzedaży rosną marże i zyski?
Czy pieniądze zainwestowane w ostatnich latach w aktywa trwałe pozwoliły osiągnąć planowane stopy zwrotu i zwiększyły wartość naszej firmy w określonym czasie?

Strategia

Czy wiemy jakie będą główne źródła przychodów i marż w kolejnych 4-5 latach?
Czy wybory strategiczne rynków, produktów i modelu biznesowego oparte są na opiniach i intuicji, czy na solidnych analizach zewnętrznych i wewnętrznych, wspieranych doświadczeniem kadry?
Czy wybory rynków działania są ekstrapolacją przeszłości, czy wynikają z dobrego rozeznania własnych atutów i szans płynących z otoczenia zewnętrznego?
Czy potrafimy obiektywnie ocenić naszą pozycję konkurencyjną na tle głównych konkurentów?
Czy potrafimy trafnie wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych analiz oraz wyznaczyć cele strategiczne i operacyjne SMART?
Czy wiemy, czym zamierzamy konkurować i w jakim modelu biznesowym jesteśmy w stanie osiągać planowane cele?
Czy posiadamy jasne strategie kluczowych obszarów/ procesów, na których zbudowany jest „łańcuch wartości” naszej firmy?
Czy nasze projekty strategiczne uwzględniają konieczność ciągłej poprawy efektywności i optymalizacji kosztowej dzięki wykorzystaniu m.in. automatyzacji, robotyzacji i nowych technologii IT?
Czy nasze projekty strategiczne są dobrze opisane? Czy wiemy jakie są produkty etapów projektów, zasoby dedykowane do projektów, harmonogramy oraz budżety?
Czy projekty strategiczne wspierają cele strategiczne i pozwalają osiągnąć KPI w planowanych terminach?
Czy uzgodniliśmy, jakie zmiany wewnątrz organizacji należy wprowadzić, aby dostosować model biznesowy do obsługi rynków i klientów, a w konsekwencji osiągnąć cele finansowe i biznesowe?
Czy wiemy, jakie zasoby i kompetencje musimy posiadać na każdym etapie realizacji strategii, aby terminowo realizować cele finansowe i biznesowe?

Komunikacja

Czy osiągane zwroty z kapitału zainwestowanego, z aktywów i ze sprzedaży spełniają oczekiwania właścicieli?
Czy możemy pochwalić się lepszymi wynikami finansowymi i biznesowymi od naszych głównych konkurentów?
Czy wraz ze wzrostem sprzedaży rosną marże i zyski?
Czy pieniądze zainwestowane w ostatnich latach w aktywa trwałe pozwoliły osiągnąć planowane stopy zwrotu i zwiększyły wartość naszej firmy w określonym czasie?

Program Akademii Zarządzania
„NOWE HORYZONTY”

10 dwudniowych sesji, w tym:
9  specjalistycznych szkoleń warsztatowych
Gra Strategiczna Horyzont Business Play

9 sesji rozwojowych
Selektywny wybór tematów, gwarantujący budowę know-how zespołu managerskiego i zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej.
Unikatowa Gra Strategiczna
Ostatnia sesja jest sprawdzianem zdobytej wiedzy. Bez uproszczeń, na pełnych dokumentach finansowych.
Konsultacje eksperckie
12 godzin eksperckich konsultacji z FIG Polska.
10 voucherów na seminaria FIG Polska

Przykład programu Akademii Zarządzania „Nowe Horyzonty”

Moduł „Finanse, controlling i ocena projektów”

1. Finanse dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów niefinansistów cz. 1 – Jak poprawić wyniki finansowe firmy? – 2 dni

2. Finanse dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów niefinansistów cz. 2 – Planowanie przepływów i ocena projektów inwestycyjnych – 2 dni

Moduł „Zarządzanie strategiczne”

3. Jak zbudować strategię rozwoju firmy? Metodyka „krok po kroku” i narzędzia – 2 dni

4. Wdrożenie strategii w oparciu o narzędzia Balanced Scorecard  – 2 dni

5. Kaskadowanie celów i KPI. Jak zbudować strategię działu i Action Plan? – 2 dni

6. Zarządzanie portfelem projektów strategicznych lub Skuteczne zarządzanie projektem. Best practice na bazie najpopularniejszych metodyk – 2 dni

7. Strategiczne zarządzanie sprzedażą i marketingiem w B2B. Jak budować wartość dla klientów B2B i zwiększać zyski firmy? – 2 dni

Moduł „Kompetencje managerskie”

8. Komunikacja strategii firmy oraz przywództwo w jej wdrożeniu – 2 dni

9. Przywództwo w otoczeniu VUCA. Szkolenie warsztatowo-coachingowe dla Zarządów i Dyrektorów – 2 dni

Moduł: Zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce

10. Gra strategiczna HORYZONT Business Play - 2 dni

Program skrojony na miarę Twojego zespołu

Idealnie dopasowany program szkoleń
Zestaw rekomendowanych tematów Akademii wynika z naszych doświadczeń w pracy z Managerami najwyższego szczebla
Praca na Case Study
Case study i ćwiczenia opracowane z uwzględnieniem materiałów wewnętrznych firmy, które są modyfikowane przez naszych trenerów
Ankiety,
wywiady, badania
Przed Akademią przeprowadzamy ankiety z Uczestnikami, aby dostosować program nauki do potrzeb oraz oczekiwań Uczestników

Profesjonalny zespół Praktyków biznesu FIG Polska

Trenerzy z wieloletnim doświadczeniem
Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie trenerskie i biznesowe z rynku polskiego i rynków zagranicznych.
Eksperci z różnych dziedzin
Interdyscyplinarna wiedza i praktyka prowadzących warsztaty ekspertów gwarancją spójności i logiki cyklu sesji rozwojowych.
Konsultanci z doświadczeniem doradczym
Większość Trenerów to jednocześnie konsultanci biorący udział w projektach doradczych dla wielu polskich firm. FIG Polska realizuje kilkadziesiąt takich projektów rocznie.

Już dzisiaj zaplanuj rozwój firmy.
Zapytaj o szczegóły.

Porozmawiaj z doradcą
Stawiamy na praktyczne umiejętności
Klamrą zamykającą cykl programu Akademii “NOWE HORYZONTY” jest Gra Strategiczna HORYZONT Business Play.
To emocjonująca gra strategiczna dopasowana do realiów Twojego przedsiębiorstwa.
Pozwala zrozumieć jak działa przedsiębiorstwo jako jeden organizm i jak kluczowe procesy są ze sobą powiązane.
Rozwija umiejętność posługiwania się danymi finansowymi do podejmowania decyzji zarządczych (praca na pełnych sprawozdaniach finansowych).

Do kogo adresowany jest program?

Zarządców i Dyrektorów firm oraz grup kapitałowych
Wyróżniających się Managerów – Grup Talentów
Przyszłych Sukcesorów

Korzyści dla Przedsiębiorców i Uczestników

Zwiększenie zysków firmy
Podniesienie jakości zarządzania strategicznego, które ma kluczowy wpływ na realizację celów oraz wyniki finansowe firmy.
Kompleksowe ugruntowanie wiedzy
Uwzględnienie wiedzy w gronie TOP Managementu i uzupełnienie luk kompetencyjnych wynikających ze specjalistycznych doświadczeń poszczególnych Managerów.
Minimalne ryzyko biznesowe
Wzrost sprawności działania przedsiębiorstwa dzięki nabyciu przez organizację umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi, metodyk i rozwiązań z zakresu zarządzania strategicznego w codziennej pracy.
Świetna komunikacja zespołu Managerów
Poprawa komunikacji i współpracy wewnątrz firmy dzięki znajomości kluczowych zagadnień, które wchodzą w zakres odpowiedzialności Managerów innych działów.
Program oparty na praktyce doradczej
Indywidualnie dostosowany program sesji warsztatowych z uwzględnieniem specyfiki branżowej przedsiębiorstwa.
Wiedza na najwyższym poziomie
Szybkie wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce dzięki przeszkoleniu całych Zespołów Managerskich.
Zaangażowanie TOP Managementu
Gwarancja utrzymania zaangażowania w trakcie całego cyklu dzięki weryfikacji nabytych umiejętności podczas Gry Strategicznej kończącej program.
Zastosowanie omawianych rozwiązań
Poprawa komunikacji i współpracy wewnątrz firmy dzięki znajomości kluczowych zagadnień, które wchodzą w zakres odpowiedzialności Managerów innych działów.

Akademia Zarządzania „NOWE HORYZONTY”

Porozmawiaj z doradcą
Kompetentny zespół managerski
Innowacyjna strategia oparta na twardych zasadach
Konsekwentna realizacji strategii
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
This site is registered on wpml.org as a development site.