fid-logotyp-granat
Strategia

Jak zbudować strategię rozwoju firmy? Metodyka „krok po kroku” i narzędzia

Zapytaj o szczegóły szkolenia i dogodne terminy
Lidia Polak
Koordynator szkolenia
Inne
szkolenia
2098
TOP managerów poleca to szkolenie!

O szkoleniu

Cele i korzyści

Pobierz ulotkę
Opanowanie sprawdzonej metodyki budowy strategii, stosowanej przez liderów rynkowych.
Poznanie technik i metod analizy strategicznej.
Poznanie procesu formułowania celów i strategii głównej oraz strategii w różnych obszarach przedsiębiorstwa.
Opanowanie modelowych strategii konkurowania na rynku.
Poznanie narzędzi opisujących strategię.
Zdobycie wiedzy nt. weryfikacji jakości strategii za pomocą biznesplanu finansowego.
19.09.2023 (3 dni)
Dzień 1
19.09.2023
9.00 – 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
15.30 - 15.50
Tematyka:
Czynniki decydujące o sukcesie strategii
 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Jak zidentyfikować źródła trwałego sukcesu przedsiębiorstwa? Przykłady strategii sukcesu. – Przykłady
 3. Czym jest strategia firmy i co tworzy jej wyjątkowość? – Dyskusja moderowana i ćwiczenie
 4. Etapy budowy strategii firmy. Co zawiera strategia firmy?
 5. Rola zarządu i top managementu w wyborze, budowie i wdrażaniu strategii. – „Best practice” doradztwa strategicznego
 6. Strategia grupy kapitałowej a jednostek biznesowych. Czym się różnią? Typy i zadania spółek holdingowych. – Przykłady
 7. Zmieniające się otoczenie jako układ szans i zagrożeń. Jak analizować trendy i zjawiska oraz wyciągnąć z nich właściwe wnioski? – Ćwiczenie
 8. Jak ocenić pozycję konkurencyjną firmy? Skwantyfikowana Analiza Strategiczna (SAS) oparta na prognozach.
  8.1. Z kim konkurujemy? Badanie struktury rynku z wykorzystaniem „Map Grup Strategicznych” i „Modelu oceny sił konkurencji”.
  8.2. Jak odkrywać szanse płynące z rynków? Analiza otoczenia, pomiar wielkości oraz wartości rynków / segmentów (badania ilościowe).
  8.3. Kluczowe Czynniki Sukcesu (KCS) w branży. Jak ocenić naszą firmę na tle konkurentów? Wybór metod i zakresu analizy.
  8.4. Jak ocenić zdolność firmy do kształtowania przewagi konkurencyjnej? Wykorzystanie wskaźników – KPI’ ów i benchmarków w analizie wewnętrznej firmy. – Case Study, Ćwiczenia
 9. Bilans strategiczny na podstawie skwantyfikowanej analizy strategicznej – zalecane strategie.
 10. Podsumowanie dnia.
Dzień 2
20.09.2023
9.00 – 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
15.30 - 15.50
Tematyka:
Sztuka wyboru strategii rynkowo-produktowych
 1. Powtórzenie zagadnień z pierwszego dnia seminarium.
 2. Diagnoza strategiczna, czyli jakie możliwości posiada moja firma na rynku? Definiowanie propozycji działań rozwojowych wykorzystując szanse płynące z otoczenia i mocne strony firmy (Key Leverage Point) oraz propozycji działań naprawczych i poprawy efektywności uwzględniając zagrożenia płynące z otoczenia i słabe strony przedsiębiorstwa (Business Implications). – Ćwiczenie
 3. Wybór tematów strategicznych w oparciu o diagnozę strategiczną. – Ćwiczenie
 4. Jak wyrazić aspiracje przedsiębiorstwa? Definiowanie wizji przedsiębiorstwa. – Ćwiczenie
 5. Jak ukierunkować myślenie strategiczne i zmienić orientację firmy? Definiowanie misji i wartości organizacji. – Ćwiczenie
 6. Jak powiązać wizję firmy z celami finansowymi? Formułowanie strategicznych celów finansowych zgodnych z metodyką SMART oraz spełniających oczekiwania akcjonariuszy i innych interesariuszy. – Ćwiczenie
 7. Strategie stymulowania wyników finansowych: strategie wzrostu, efektywności i kombinowane. Poszukiwanie źródeł wzrostu i poprawy wyników finansowych. – Przykłady
 8. Cele rynkowe i miary ich realizacji (KPI).
 9. Strategie rynkowe. Które rynki / segmenty gwarantują sukces biznesowy i finansowy? Scenariusze i opcje strategiczne oraz kryteria ich oceny.
  9.1. Segmentacja i strategiczne wybory rynków docelowych (target groups).
  9.2. Identyfikacja Inicjatyw Strategicznych w obszarach rynkowych. – Ćwiczenie
 10. Strategia produktowa. Jak zbudować atrakcyjne portfolio produktów? Kryteria oceny atrakcyjności produktów i usług.
  10.1. Strategia B+R w zarządzaniu innowacjami. – Ćwiczenie
 11. Jak zwiększyć jednocześnie sprzedaż i marże? Budowa propozycji wartości dla strategicznych grup klientów opartych na wyróżnikach z wykorzystaniem Macierzy Wartości. – Warsztat
 12. Wyróżniki konkurencyjne a strategia konkurowania na rynkach: przywództwa dzięki innowacjom, zażyłości z klientami lub
  doskonałości operacyjnej. – Przykłady
 13. Podsumowanie dnia.
Dzień 3
21.09.2023
9.00 – 16.00
Przerwy
10.30 - 10.50
Tematyka:
Budowa modelu biznesowego i programów działań
 1. Powtórzenie zagadnień z drugiego dnia seminarium.
 2. Wyróżniki konkurencyjne a model biznesowy. Które procesy w organizacji budują przewagi konkurencyjne? Wybór unikalnego modelu biznesowego opartego na łańcuchu wartości.
  2.1. Wybór celów i projektów strategicznych gwarantujących dostarczanie wartości klientom przy optymalnych kosztach.
  2.2. Kiedy budować strategie funkcjonalne? Analiza łańcucha wartości. – Ćwiczenie
 3. Strategiczne zasoby i kompetencje firmy jako czynniki warunkujące powodzenie strategii rozwoju firmy.
  3.1. Które umiejętności i kompetencje rozwijać, aby osiągnąć trwały sukces finansowy? – Ćwiczenie
 4. Jak opracować „Program Strategicznych Działań” gwarantujący osiągnięcie celów strategicznych? – Przykłady z praktyki
 5. Mapa strategii jako narzędzie opisujące strategię w formie zbioru celów powiązanych w związki przyczynowo-skutkowe. – Ćwiczenie
 6. Jak sprawdzić, czy strategia buduje czy niszczy wartość firmy? Biznesplan finansowy jako narzędzie pomiaru wartości strategii. – Ćwiczenie
 7. Wprowadzenie do Balanced Scorecard jako narzędzia implementacji strategii wzrostu wartości firmy.
 8. Najczęstsze błędy w procesie budowy i wdrażania strategii. Jak ich unikać? – Doświadczenia z biznesu
 9. Podsumowanie zajęć.
Dzień 3
Przerwy
Tematyka:

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnikaTermin szkolenia:
19.09.2023
Cena netto:
5250 zł
Promocja:
Rabat 10% do 2023-07-18
Miejsce szkolenia:
Hotel Golden Tulip Warszawa, Towarowa 2
Jak dojechać?
Gwarancja satysfakcji:
Gwarantujemy zwrot kosztu szkolenia, jeśli do lunchu, pierwszego dnia stwierdzisz, że szkolenie nie spełnia Twoich oczekiwań

Polecane artykuły

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie konkretne produkty współpracy powstają w ramach poszczególnych usług doradczych porozmawiaj z doradcą.
Blank Form (#3)
Ten numer telefonu nie zostanie zapisany w naszych bazach danych
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
This site is registered on wpml.org as a development site.