fid-logotyp-granat
Finanse

Jak efektywnie zarządzać cash flow i kapitałem obrotowym? Warsztaty dla zarządzających

Zapytaj o szczegóły szkolenia i dogodne terminy
Lidia Polak
Koordynator szkolenia
Inne
szkolenia
401
TOP managerów poleca to szkolenie!

O szkoleniu

Cele i korzyści

Pogłębienie wiedzy menedżerskiej w zakresie aktywnego zarządzania płynnością finansową, w tym poprawy procesów gospodarowania kapitałem pracującym.
Poznanie skutecznych metod pomiaru i diagnozowania płynności finansowej.
Opanowanie zarządzania kapitałem obrotowym i płynnością finansową w zależności od modelu biznesowego.
Pogłębienie wiedzy w zakresie inwestowania nadwyżek finansowych.
Hotel Golden Tulip Warszawa, Towarowa 2
Dzień 1
11.09.2023
9.00 - 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
15.30 - 15.50
Tematyka:
Diagnoza płynności finansowej dla celów zarządczych
 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Czym jest płynność finansowa firmy?Kiedy mamy do czynienia z niewypłacalnością firmy, a kiedy z jej bankructwem? – Ćwiczenie
 3. Kiedy grozi nam utrata płynności?Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na utratę płynności finansowej. – Ćwiczenia
 4. Jak ocenić płynność finansową przedsiębiorstwa?Statyczne i dynamiczne metody oceny płynności finansowej.
  4.1. Budowa rachunku przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia i pośrednia).
  4.2. Analiza i ocena płynności finansowej na podstawie rachunku przepływów pieniężnych.
 5. Czym jest bilans finansowy i jakich informacji nam dostarcza?
  Ćwiczenia
  5.1. Analiza i ocena poziomu kapitału obrotowego (KO).
  5.2. Analiza i ocena zapotrzebowania na kapitał obrotowy (ZKO).
  5.3. Analiza i ocena płynności netto i zapotrzebowania na kredyt bankowy.
 6. Kiedy problemy z płynnością wynikają ze złej struktury finansowania, a kiedy są wynikiem nieefektywnych procesów
  w organizacji? Analiza i interpretacja wskaźników płynności (liquidity ratios) na bazie bilansu.
  6.1. Wskaźniki pokrycia aktywów kapitałami.
  6.2. Wskaźniki oceny efektywności zarządzania kapitałem obrotowym: wskaźnik zobowiązań w dniach sprzedaży (DPO); wskaźnik należności w dniach sprzedaży (DSO);wskaźnik zapasów w dniach sprzedaży – zasady i metody zarządzania zapasami.
  6.3. Wskaźniki płynności: CR (curentratio), R (quickratio), wskaźnik płynności natychmiastowej. – Ćwiczenia
 7. W jaki sposób układać nasze relacje z klientami, dostawcami, partnerami, kooperantami, aby zmniejszyć zarządzanie
  zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy?
  7.1. Zasady i metody zarządzania zapasami. – Ćwiczenia
  7.2. Zasady zarządzania należnościami od odbiorców. – Ćwiczenia
  7.3. Zasady zarządzania zobowiązaniami wobec dostawców. – Ćwiczenia
 8. Podsumowanie dnia.
Dzień 2
12.09.2023
9.00 - 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
15.30 - 15.50
Tematyka:
Zarządzanie kapitałem obrotowym i nadwyżkami finansowymi
 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Jak efektywnie zarządzać kapitałem obrotowym?
  2.1. Jak i kiedy korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania? Zarządzanie niedoborami finansowymi.
  2.2. Kredyt czy leasing? – Ćwiczenie
  2.3. Kiedy powinniśmy korzystać z factoringu, cesji wierzytelności czy też outsourcingu wierzytelności?
  2.4. Cash pooling – korzyści z „bycia w grupie kapitałowej”. – Przykłady
 3. Planowanie cash flow w zarządzaniu płynnością firmy.
  3.1. Jak budować długo- i krótkoterminowe prognozy cash flow? – Ćwiczenie
  3.2. Co uwzględnić przy prognozowaniu CF z nowych inwestycji?
  3.3. Jak sterować płynnością finansową? – Ćwiczenie
 4. Co zrobić z nadmiarem gotówki?Zarządzanie nadwyżkami finansowymi a skłonność do ryzyka.
  4.1. Lokaty standardowe i negocjowane, depozyt automatyczny.
  4.2. Lokaty czy szybszy zwrot z kredytów? – Ćwiczenie
  4.3. Transakcje Sell / Buy-Back / Repo.
  4.4. Obligacje skarbowe, komunalne i korporacyjne, bony wekslowe.
  4.5. Fundusze inwestycyjne, Venture Capital i Private Equity.
  4.6. Wpływ nadwyżek gotówkowych na koszt kapitału firmy. – Przykłady
 5. Wewnętrzna rezerwa płynności – czyli jak zarządzać gotówką?
  5.1. Rabat za przyspieszoną płatność, cash collection, cash management.
 6. Procesy biznesowe o największym potencjale do poprawy skuteczności zarządzania CF.
 7. Podsumowanie zajęć.
Dzień 3
Przerwy
Tematyka:
Dzień 3
Przerwy
Tematyka:

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnikaTermin szkolenia:
11.09.2023
Cena netto:
3950 zł
Miejsce szkolenia:
Rabat 10% do 2023-07-10
Jak dojechać?
Gwarancja satysfakcji:
Gwarantujemy zwrot kosztu szkolenia, jeśli do lunchu, pierwszego dnia stwierdzisz, że szkolenie nie spełnia Twoich oczekiwań

Polecane artykuły

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie konkretne produkty współpracy powstają w ramach poszczególnych usług doradczych porozmawiaj z doradcą.
Blank Form (#3)
Ten numer telefonu nie zostanie zapisany w naszych bazach danych
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
This site is registered on wpml.org as a development site.