fid-logotyp-granat
Finanse

Jakie projekty biznesowe opłaca się realizować? Ocena i zarządzanie projektami biznesowymi

Zapytaj o szczegóły szkolenia i dogodne terminy
Anna Młynarska
Koordynator szkolenia
Inne
szkolenia
333
TOP managerów poleca to szkolenie!

O szkoleniu

Cele i korzyści

Zrozumienie związku decyzji dotyczących projektów biznesowych z realizacją strategii organizacji (bez właściwych i dobrze zarządzanych projektów realizacja strategii nie jest możliwa).
Nauczenie się jak przygotować dobre uzasadnienie biznesowe projektu.
Zrozumienie wpływu kosztu kapitału na opłacalność projektu biznesowego i rozwój umiejętności rekomendowania projektów do realizacji.
Poznanie procesu zarządzania projektem biznesowym w trakcie jego trwania.
16.10.2023 (2 dni)
Dzień 1
16.10.2023
9.00 - 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
15.30 - 15.50
Tematyka:
Analiza i ocena projektów biznesowych
 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. W co inwestować: w aktywa materialne czy niematerialne? Projekty biznesowe w dobie czwartej rewolucji przemysłowej.
  2.1. Projekty biznesowe sercem realizacji strategii organizacji.
  2.2. Typy projektów biznesowych (optymalizacyjne, przychodowe, przymusowe, odtworzeniowe), a co z inwestycjami w sieć dystrybucji, rozwój zasobów ludzkich, rebranding, zmianę modelu organizacyjnego firm czy w badania rynku?
  2.3 Specyfika projektów biznesowych w różnych branżach i na różnym etapie rozwoju.
 3. Od czego zależy powodzenie w realizacji projektu biznesowego? Proces zarządzania projektem biznesowym. – Dyskusja
 4. Dlaczego nie wszystkie projekty biznesowe są realizowane zgodnie z założeniami? Jak zidentyfikować i oszacować ryzyko inwestycyjne?
  4.1. Źródła ryzyka i szacowanie ryzyka biznesowego dla różnych typów projektu. – Ćwiczenie
 5. Ocena opłacalności projektów biznesowych – metoda „krok po kroku”.
 6. Szacowanie korzyści z projektów biznesowych.
  6.1. Projekty optymalizacyjne, przychodowe, badawczo-rozwojowe – rodzaje korzyści w projektach.
  6.2. Jak przygotować dobre uzasadnienie biznesowe projektu? – Przykłady
 7. Szacowanie przychodów z projektów biznesowych – przychodowych oraz metody szacowania popytu rynkowego.
  7.1. Przychody jako funkcja ilości i ceny.
  7.2 Ocena atrakcyjności i szacowanie potencjału rynkowego dla nowego produktu – źródła danych o popycie rynkowym.
  7.3. Metody szacowania i prognozowania popytu rynkowego: na bazie badań rynkowych oraz pośrednie (statystyki).
  7.4. Analiza konkurencji w danym segmencie rynkowym – jakie dane o konkurentach są istotne?
  7.5. Ile danego segmentu klientów mogę mieć dla siebie? Penetracja rynku, CAGR % i market share. – Ćwiczenie
 8. Rachunek zysków i strat – Profit&Loss Account (P&L) podstawą do szacowania przepływów netto z inwestycji.
  8.1. Czym jest rachunek zysków i strat?
  8.2. Jakie są główne poziomy wyników i o czym nas informują? Czym jest EBIT a czym EBITDA?
  8.3. Jak wykorzystać P&L do oceny projektów inwestycyjnych?
  8.4. Jaka jest różnica między P&L a Cash Flow? Jaki jest wpływ amortyzacji na przepływy z projektu inwestycyjnego? – Ćwiczenie
  8.5. Czym jest OPEX?
 9. Jak szacować wydatki związane z projektem biznesowym?
  9.1. Co jest, a co nie jest nakładem inwestycyjnym (CAPEX-em) w sensie księgowym i ekonomicznym?
  9.2. Skąd biorą się nakłady? Szacowanie CAPEX.
  9.3. Metody szacowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy (working capital requirement) w projekcie. – Ćwiczenia
 10. Jak wykonać projekcje przepływów netto z inwestycji (Free Cash Flow – FCF).
  10.1. Metody szacowania przepływów operacyjnych projektu.
  10.2 Czas życia inwestycji a przepływy pieniężne w projekcie.
  10.3. Techniki dyskontowania przepływów pieniężnych. Czym są zdyskontowane przepływy pieniężne? (Discounted Free Cash Flow – DFCF). – Ćwiczenie
  10.4. Jak obliczyć wartość rezydualną projektu (RV – residual value)?
 11. Podsumowanie dnia.
Dzień 2
17.10.2023
9.00 - 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
15.30 - 15.50
Tematyka:
Finansowanie i zarządzanie projektem biznesowym
 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Jak rozwiązać możliwe problemy w kalkulacji przepływów z inwestycji?
  2.1. Jak ująć proces kanibalizacji w przychodach z nowych produktów?
  2.2. Czy i kiedy powinniśmy uwzględniać koszty utraconych korzyści?
  2.3. Czy środki zainwestowane w zapotrzebowanie na kapitał obrotowy się zwrócą? – Ćwiczenie, Dyskusja, Przykład
 3. Jak trafnie ocenić rentowność projektu biznesowego? Finansowe kryteria oceny projektów biznesowych.
  3.1. Czas zwrotu (Payback Period, PP). – Ćwiczenie
  3.2. Wartość zaktualizowana netto (Net Present Value, NPV). – Ćwiczenie
  3.3. Wewnętrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return, IRR). – Ćwiczenia
  3.4. Wskaźnik zyskowności (Profitability Index, PI).
 4. Akceptacja czy odrzucenie projektu biznesowego?
  4.1. Kryteria oceny projektów biznesowych.
  4.2. Modele scoringowe oceny projektów biznesowych. – Przykłady
 5. Kiedy opłaca się wstrzymać realizację projektu? Ocena rentowności projektu w trakcie jego realizacji. – Ćwiczenie
 6. Jak bezpieczne finansować projekty biznesowe?
  6.1. Budowa planu finansowania.
  6.2. Źródła finansowania projektu. – Przykład
  6.3. Kiedy korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania? Zalety i wady finansowania krótko- i długoterminowego. – Dyskusja
  6.4. Finansowanie kredytem, leasingiem czy środkami własnymi? Analiza porównawcza sposobów finansowania projektów. – Ćwiczenie
 7. Jak koszt kapitału wpływa na opłacalność projektu biznesowego i jak go wyznaczyć?
  7.1. Jak wyznaczyć koszt kapitału własnego w przedsiębiorstwie?
  7.2. Jak wyznaczyć koszt kapitału obcego w przedsiębiorstwie?
  7.3. Jaki wyznaczyć łączny koszt kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwie (WACC)? – Ćwiczenie
  7.4. Podstawowe błędy szacowania kosztu kapitału.
  7.5. Wykorzystanie dźwigni finansowej do poprawy rentowności projektu inwestycyjnego.
 8. Jak zarządzać projektami biznesowymi w kontekście budowania wartości firmy?
  8.1. Kiedy projekty biznesowe zwiększają wartość przedsiębiorstwa? – Dyskusja
 9. Jak realizacja projektów biznesowych zgodnie z zakładanym harmonogramem i budżetem wpływa na rentowność projektu? Monitoring projektów biznesowych.
  9.1. Jak powinna wyglądać dokumentacja realizacji projektu inwestycyjnego?
  9.2 Karta projektu biznesowego. – Przykłady
 10. Podsumowanie zajęć.
Dzień 3
Przerwy
Tematyka:
Dzień 3
Przerwy
Tematyka:

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnikaTermin szkolenia:
16.10.2023
Cena netto:
3950 zł
Miejsce szkolenia:
Hotel Golden Tulip, Warszawa, Towarowa 2
Jak dojechać?
Gwarancja satysfakcji:
Gwarantujemy zwrot kosztu szkolenia, jeśli do lunchu, pierwszego dnia stwierdzisz, że szkolenie nie spełnia Twoich oczekiwań

Polecane artykuły

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie konkretne produkty współpracy powstają w ramach poszczególnych usług doradczych porozmawiaj z doradcą.
Blank Form (#3)
Ten numer telefonu nie zostanie zapisany w naszych bazach danych
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
This site is registered on wpml.org as a development site.