fid-logotyp-granat
Strategia

Zarządzanie wartością firmy – Value Based Management. Koncepcja i narzędzia

Zapytaj o szczegóły szkolenia i dogodne terminy
Anna Młynarska
Koordynator szkolenia
Inne
szkolenia
707
TOP managerów poleca to szkolenie!

O szkoleniu

Cele i korzyści

Poznanie korzyści płynących z systemu zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
Opanowanie metodyki budowy modelu tworzenia wartości firmy.
Poznanie głównych miar wartości firmy, ich interpretacji oraz ich zastosowania w procesie zarządzania (EVA, MVA, SV i SVA).
Poznanie zastosowania modelu EVA w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym.
08.11.2023 (2 dni)
Dzień 1
15.11.2023
9.00 – 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
15.30 - 15.50
Tematyka:
Korzyści z zarządzania wartością przedsiębiorstwa
 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Jak zwiększyć atrakcyjność firmy w oczach właścicieli i zapewnić rozwój firmy? Koncepcja i składowe systemu zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
 3. Wartość księgowa a wartość ekonomiczna przedsiębiorstwa. Jak identyfikować kluczowe aktywa mające decydujący wpływ na wycenę przedsiębiorstwa? – Ćwiczenie
 4. Jak budować zaufanie z inwestorami gwarantując stabilność akcjonariatu? Oczekiwania inwestorów i ich ocena atrakcyjności biznesu.
  4.1. Jak definiują zyski i kapitał zainwestowany zarząd i inwestorzy? – Dyskusja moderowana
 5. Dlaczego tradycyjne metody i wskaźniki oceny wyników przedsiębiorstwa nie dają wiarygodnego obrazu sytuacji ekonomicznej firmy?
  5.1. Przegląd słabości głównych księgowych mierników oceny wyników. – Ćwiczenie
 6. Czy EVA (Economic Value Added) może być alternatywnym narzędziem oceny wyników finansowych?
  6.1. Założenia koncepcji EVA.
  6.2. Czym różni się EVA od zysku księgowego? Model kalkulacji EVA.
  6.3. Dlaczego należy korygować dane księgowe celem obliczenia zysku ekonomicznego? – Case study
 7. Jakie czynniki decydują o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa? Strategia firmy a czynniki kreacji wartości.
  7.1. Identyfikacja finansowych i niefinansowych driverów wartości w oparciu o model EVA. – Ćwiczenie
 8. Podsumowanie dnia.
Dzień 2
15.11.2023
9.00 – 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
15.30 - 15.50
Tematyka:
Pomiar wartości dodanej przedsiębiorstwa
 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Strategia firmy a czynniki kreacji wartości cd.
  2.1. Jak powiązać drivery wartości z celami strategicznymi?
  2.2. Mapa wartości jako narzędzie poszukiwania kluczowych wskaźników wartości.
  2.3. Identyfikacja wskaźników – KPI – opisujących czynniki wzrostu wartości firmy.
  2.4. Strategiczne scenariusze zarządzania wartością w finansowym modelu symulacyjnym. – Ćwiczenie
 3. Czy strategia buduje czy niszczy wartość firmy? Budowa modelu tworzenia wartości firmy.
  3.1. Analiza historyczna wartości firmy.
  3.2. Analiza benchmarkingowa.
  3.3. Diagnoza procesu zarządzania wartością. – Przykład spółki giełdowej
 4. Jak mierzyć zmiany wartości przedsiębiorstwa w optyce krótko- i długoterminowej? Główne metody pomiaru wartości przedsiębiorstwa i ich zastosowania. – Przykłady
 5. Wycena firmy metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) na przykładzie spółki giełdowej.
  5.1. Prognozowanie przychodów, kosztów i nakładów inwestycyjnych.
  5.2. Jak obliczyć koszt kapitału własnego? Modele CAPM i zdyskontowanych dywidend.
  5.3. Co to jest średnio ważony koszt kapitału (WACC) i jak go zmniejszyć?
  5.4. Co to jest wartość rezydualna spółki (RV) i jak ją wycenić w prognozie?
  5.5. Analiza i interpretacja wskaźników wartości przedsiębiorstwa: SV (Shareholder Value) i SVA (Shareholder Value Added). – Ćwiczenia
 6. Zastosowanie modelu MVA do wyceny przedsiębiorstwa.
  6.1. Co to jest Market Value Added (MVA) przedsiębiorstwa?
  6.2. Interpretacja wyników wyceny i porównanie metod: MVA i DCF. – Ćwiczenie
 7. EVA – nie tylko teoretyczna, ale i praktyczna. „12” zastosowań modelu EVA w różnych sytuacjach decyzyjnych:
  7.1. Kaskadowanie odpowiedzialności na ośrodki decyzyjne. – Przykład
  7.2. Ocena projektów inwestycyjnych. – Ćwiczenie
  7.3. EVA jako narzędzie motywacji menedżerów. – Przykłady
 8. Jak wdrożyć strategię wzrostu wartości firmy w oparciu o system Balanced Scorecard?
 9. Podsumowanie zajęć.
Dzień 3
15.11.2023
Przerwy
Tematyka:
Dzień 1
15.11.2023
Przerwy
Tematyka:
Dzień 2
15.11.2023
Przerwy
Tematyka:
Dzień 3
15.11.2023
Przerwy
Tematyka:

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnikaTermin szkolenia:
15.11.2023
Cena netto:
4850 zł
Miejsce szkolenia:
Hotel Golden Tulip, Warszawa, Towarowa 2
Jak dojechać?
Gwarancja satysfakcji:
Gwarantujemy zwrot kosztu szkolenia, jeśli do lunchu, pierwszego dnia stwierdzisz, że szkolenie nie spełnia Twoich oczekiwań

Polecane artykuły

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie konkretne produkty współpracy powstają w ramach poszczególnych usług doradczych porozmawiaj z doradcą.
Blank Form (#3)
Ten numer telefonu nie zostanie zapisany w naszych bazach danych
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
This site is registered on wpml.org as a development site.