fid-logotyp-granat
Efektywność

Jak skutecznie wdrożyć zarządzanie przez cele i poprawić wyniki firmy? Metodyka i narzędzia

Zapytaj o szczegóły szkolenia i dogodne terminy
Anna Młynarska
Koordynator szkolenia
Inne
szkolenia
1643
TOP managerów poleca to szkolenie!

O szkoleniu

Cele i korzyści

Zdobycie wiedzy na temat zalet i ograniczeń zarządzania przez cele (MBO).
Poznanie procesu budowy i wdrożenia MBO w organizacji.
Rozwój umiejętności monitorowania i oceny realizacji celów i mierników.
Poznanie technik skutecznego powiązania premii z celami i miernikami.
Poznanie sposobów motywowania zespołów i pracowników do realizacji celów.
Wykorzystanie technik i narzędzi stosowanych w ramach MBO.
12.12.2023 (2 dni)
Dzień 1
12.12.2023
9.00 – 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
15.30 - 15.50
Tematyka:
 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. MBO jako narzędzie realizacji celów przedsiębiorstwa, w tym poprawy efektywności oraz doskonalenia procesów i kompetencji.
  2.1. Jakie problemy wewnętrzne rozwiązuje MBO? Jaką nową jakość wnosi do zarządzania ludźmi i organizacją?
  3.2. Doświadczenia firm wykorzystujących MBO.
 3. Etapy budowy i wdrożenia MBO w organizacji – metodyka „krok po kroku”.
 4. Jak właściwie formułować cele i mierniki ich realizacji zgodnie ze SMART?
  4.1. Czym jest cel i czym różni się od działania? Rodzaje celów. – Ćwiczenie
  4.2. Jak postawić cel, aby był aspiracyjny, a jego realizacja stanowiła wyzwanie?
  4.3. Jak zmierzyć realizację celów? Główne rodzaje mierników realizacji celów.
  4.4.  Zasady doboru mierników do celów. – Ćwiczenie
 5. Jakie mamy cele na poziomie organizacji? Co powinno być podstawą do wyznaczania celów i mierników na niższych poziomach organizacji? – Ćwiczenie
 6. Jak kaskadować cele organizacji na niższe poziomy? Kaskadowanie celów i mierników ich realizacji na poziom menedżerski.
  6.1. Cele a struktura organizacyjna. Rola ośrodków biznesowych i ośrodków wspierających.
  6.2. Kto ma wpływ na realizację celów? Jak ustalić wpływ poszczególnych menedżerów na cele organizacji?
  6.3. Szczególna rola działów wspierających w budowaniu satysfakcji klienta wewnętrznego.
  6.4. Wybór celów i mierników dla działów biznesowych i działów wspierających. Budowa kart celów na poziomie szefów działów. – Ćwiczenie
  6.5. Wartości wyjściowe i docelowe mierników. Jak ustalić źródła danych?
  6.6. Jak właściwie opisać mierniki realizacji celów? Budowa kart mierników. – Przykład
 7. Podsumowanie dnia.
Dzień 2
13.12.2023
9.00 – 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
15.30 - 15.50
Tematyka:
 1. Jak sprawić, aby pracownicy wspierali realizację celów swoich przełożonych?
  1.1. Kaskadowanie celów z poziomu menedżerów na poziom pracowników z zachowaniem zasady pełnego wpływu osób realizujących cele.
  1.2. Wyznaczanie celów i mierników na stanowiskach o powtarzalnych, rutynowych zadaniach.
  1.3. Jak zbudować poczucie odpowiedzialności pracownika za wyniki własnej pracy? „Produkty” stanowisk pracy i cele związane z ich doskonaleniem. – Ćwiczenie
  1.4. Jak mierzyć realizację celów zadaniowych, aby właściwie je rozliczyć?
  1.5. Identyfikacja indywidualnych celów i mierników dla pracowników z uwzględnieniem kompetencji pracownika, jego rozwoju i postawy. – Ćwiczenie
 2. Powiązanie premii z MBO. Jak utrzymać motywującą rolę premii i uzyskać wzrost wyników?
  2.1. Dlaczego cele MBO nie są tożsame z celami premiowymi? Karta celów a karta premii.
  2.2. Za co powinna być wypłacana premia w ramach MBO?
  2.3. Od czego zależy skuteczność systemu premiowego?
  2.4. Zasady planowania, rozliczania i zarządzania funduszami premiowymi.
  2.5. Analiza i kalkulacja przykładowych algorytmów wyliczania premii MBO. – Ćwiczenie
 3. Monitoring i ocena realizacji celów. Rozmowa oceniająca śródokresowa i końcowa.
  3.1. Częstotliwość planowania, a monitoring postępów w realizacji celów.
  3.2. Cele i przebieg rozmowy oceniającej – przykładowa agenda.
  3.3. Jak unikać błędów na spotkaniach oceniających?
 4. Co zawiera dokumentacja MBO? Spis dokumentów i narzędzi.
 5. Jakie są warunki skutecznego wdrożenia MBO? – Przykłady dobrych praktyk we wdrażaniu MBO
 6. Jakie korzyści osiągają organizacje, a jakie pracownicy z wdrożenia zarządzania przez cele? – Burza mózgów
 7. Podsumowanie zajęć.
Dzień 3
Przerwy
Tematyka:
Dzień 3
Przerwy
Tematyka:

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnikaTermin szkolenia:
12.12.2023
Cena netto:
3950 zł
Promocja:
Rabat 10% do 2023-10-11
Miejsce szkolenia:
Airport Hotel Okęcie, Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej ul. 17 Stycznia)
Jak dojechać?
Gwarancja satysfakcji:
Gwarantujemy zwrot kosztu szkolenia, jeśli do lunchu, pierwszego dnia stwierdzisz, że szkolenie nie spełnia Twoich oczekiwań

Polecane artykuły

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie konkretne produkty współpracy powstają w ramach poszczególnych usług doradczych porozmawiaj z doradcą.
Blank Form (#3)
Ten numer telefonu nie zostanie zapisany w naszych bazach danych
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
This site is registered on wpml.org as a development site.