fid-logotyp-granat

Zarządzanie przez cele? Sposób na wyzwolenie energii i kreatywności pracowników

System Zarządzania przez Cele (ZPC) to jeden z najbardziej sprawdzonych systemów zarządzania, posiadający wiele dobrych wdrożeń i wiele różnych wariantów. Trudno spotkać menedżera, który nie ma wyrobionej opinii na temat wdrożenia tego systemu. Najczęściej wiedza dotyczy struktury systemu i procedur. Rzadziej – ogromnego potencjału, który można wyzwolić dzięki poprawnemu wdrożeniu. Dlaczego tak się dzieje? Wdrożenie ZPC sięga […]

System Zarządzania przez Cele (ZPC) to jeden z najbardziej sprawdzonych systemów zarządzania, posiadający wiele dobrych wdrożeń i wiele różnych wariantów. Trudno spotkać menedżera, który nie ma wyrobionej opinii na temat wdrożenia tego systemu. Najczęściej wiedza dotyczy struktury systemu i procedur. Rzadziej – ogromnego potencjału, który można wyzwolić dzięki poprawnemu wdrożeniu. Dlaczego tak się dzieje?

Wdrożenie ZPC sięga do samych podstaw kierowania organizacją, kultury organizacyjnej i systemu wartości. Jeśli to zostanie zaniedbane, wówczas wdrożony system jest narażony na schematyzm i formalizm, który potrafi zniszczyć najlepszą metodę i koncepcję.

Jak więc znaleźć równowagę pomiędzy porządkiem i systemowym podejściem a utrzymaniem zdolności organizacji do innowacyjności i entuzjazmu? Klucz do wyzwolenia energii i kreatywności kadry menedżerskiej i pracowników leży w zrozumieniu celów i kierunków, które wyznaczyła sobie organizacja oraz możliwości samodzielnego decydowania, w jaki sposób osobiście mogę włączyć się w realizację tych celów.

Spotykam się czasem z opinią, że pracownicy nie są w stanie sami zaproponować swoich celów i sposobu ich realizacji. Tymczasem, jako doradca, na każdym kroku obserwuję zdumienie menedżerów, kiedy otrzymują od podwładnych racjonalne propozycje i widzą ich zaangażowanie. Zatem, właściwie wystarczy pozwolić ludziom pracować i angażować się w swoją pracę. W procesie budowania i wdrażania systemu ZPC pracownicy są zapoznawani z celami organizacji i swojego bezpośredniego przełożonego. Na tej podstawie sami powinni zaproponować swoje cele osobiste, związane z realizowanym zakresem zadań i odpowiedzialności. Niezwykle pomocne w tej fazie systemu ZPC jest wcześniejsze określenie Karty Zadań Pracownika. Kluczowym elementem takiej Karty jest sformułowanie oczekiwanych efektów pracy, wynikających z realizacji zadań. Udoskonalenie dotychczasowych efektów działań często stanowi inspirację do zbudowania celów i mierników na danym stanowisku pracy.

W praktyce bardzo trudno określić cele swojemu podwładnemu tak, aby czuł się zmotywowany do ich realizacji. Przekazanie odpowiedzialności za sformułowanie i realizację celów pracownikowi jest więc działaniem racjonalnym i efektywnym. Wymaga od menedżera znajomości kilku prostych technik komunikacyjnych, które prezentujemy w trakcie seminarium pn. „Zarządzanie przez cele - MBO. Jak zwiększyć poziom realizacji celów? Metodyka i narzędzia”.

Zatem wiemy już, jak utrzymać zapał i kreatywność załogi. Ale jak zachować przy tym sterowalność zespołem lub organizacją? Jak zachować spójny, wyznaczony kierunek? Tutaj z pomocą przychodzą procedury i standardy dokumentów. Ważne, aby ujmowały w odpowiednie formaty kluczowe informacje, ale równocześnie pozostawiały przestrzeń do samodzielności i kreatywności menedżerów i pracowników wszystkich szczebli. Podczas wspomnianego już seminarium warsztatowego prezentujemy gotowe i sprawdzone rozwiązania powyższego problemu.

Mając narzędzia gwarantujące równowagę i efektywność wdrożenia ZPC, powinniśmy skupić się na cyklicznym formułowaniu i weryfikacji celów strategicznych oraz na ich kaskadowaniu na niższe szczeble organizacji. Menedżerowie powinni wziąć na siebie zadanie translacji celów nadrzędnych na język podległego działu lub zespołu. Umiejętny dobór mierników realizacji celów zapewni działania zgodne z oczekiwaniami zarządzających. Kadra menedżerska wszystkich szczebli powinna mieć wykształcone wysokie umiejętności w formułowaniu i dekompozycji celów oraz definiowaniu mierników ich realizacji. Tym umiejętnościom poświęcamy dużo czasu i uwagi w trakcie przywołanego seminarium pn. „Zarządzanie przez cele - MBO. Jak zwiększyć poziom realizacji celów? Metodyka i narzędzia”, na które serdecznie zapraszam!

Najbliższe szkolenie warsztatowe

Lokalizacja:
Airport Hotel Okęcie, Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa 02-148
Zapisz się

Zapytaj o szczegóły:

Edyta Bartosiewicz
Koordynator szkolenia
Lokalizacja:
Airport Hotel Okęcie, Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej ul. 17 Stycznia)
Zapisz się

Zapytaj o szczegóły:

Anna Młynarska
Koordynator szkolenia

Już teraz weź udział w szkoleniu warsztatowym

Zaczniemy od krótkiej, niezobowiązującej rozmowy. Dowiesz się o szczegółach szkolenia i korzyściach dla Ciebie oraz Twojego biznesu. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania również mailem.
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
This site is registered on wpml.org as a development site.