fid-logotyp-granat

Wieża Babel w gronie Top Managementu. Jak poprawić zarządzanie niejednorodnym zespołem?

Jak wyjść naprzeciw biznesowym potrzebom organizacji? Każda branża jest inna, produkty są różne, nie ma dwóch identycznie przygotowanych menedżerów, a mimo to wyzwania takie jak: wypracowanie strategii sukcesu, poprawa wyników, obniżenie kosztów, poprawa zysku, czy wzrost produktywności oraz problemy biznesowe związane m.in. ze spadkiem rentowności i pogorszeniem płynności są wspólne dla większości zarządzających. Wspólnym miejscem […]

Jak wyjść naprzeciw biznesowym potrzebom organizacji?

Każda branża jest inna, produkty są różne, nie ma dwóch identycznie przygotowanych menedżerów, a mimo to wyzwania takie jak: wypracowanie strategii sukcesu, poprawa wyników, obniżenie kosztów, poprawa zysku, czy wzrost produktywności oraz problemy biznesowe związane m.in. ze spadkiem rentowności i pogorszeniem płynności są wspólne dla większości zarządzających. Wspólnym miejscem oceny dokonań są też 3 fundamentalne dokumenty – rachunek zysków i strat, bilans oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

„Żądamy od was corocznego wzrostu zysków. Nie wzruszajcie na to ramionami. Takie są reguły gry (…). Każdy panuje nad swoim losem. A jeśli nie, to my się tym zajmujemy.” Jack Welch o oczekiwaniach wobec Zarządów i menedżerów.

Zarząd i grupa menedżerska jest jak wieża Babel - różne doświadczenia, różne uczelnie… różny język biznesu. Reprezentanci najwyższej kadry zarządzającej i akcjonariuszy, kluczowi menedżerowie odpowiedzialni za finanse, księgowość, IT, marketing, HR, produkcję i itp. to tygiel osobowości i interesów. To także olbrzymi potencjał tkwiący w różnorodności doświadczeń członków kadry menedżerskiej. Szef - lider firmy może siłę takich zespołów ukierunkować i pociągnąć do realizacji strategii firmy, ale musi wiedzieć, jak to zrobić. Żaden szef w pojedynkę nie osiągnie sukcesu.

Nasi konsultanci, na bazie zebranych doświadczeń w trakcie realizacji ponad 100 projektów doradczo – wdrożeniowych oraz ponad 1000 zrealizowanych sesji, warsztatów i seminariów,  zidentyfikowali najczęściej powtarzające się w firmach problemy w zarządzaniu. Problemy te dotyczą m.in. biznesowego myślenia, jakości zarządzania strategicznego, finansów, marketingu, zarządzania projektami oraz komunikacji. Jedną z kluczowych przyczyn takiej sytuacji jest typowe zróżnicowanie zespołów menedżerskich pod kątem przygotowania zawodowego oraz zdobytych doświadczeń zawodowych.

Na bazie doświadczeń oraz obserwacji nasi konsultanci dokonali selektywnego wyboru programów edukacyjnych, jakie weszły w zakres Akademii Zarządzania Strategicznego realizowanej przez FIG Polska, której celem jest uwspólnienie i wyrównanie wiedzy w gronie TOP Managementu oraz uzupełnienie luk kompetencyjnych wynikających ze specjalistycznych doświadczeń poszczególnych menedżerów. Inwestycja w Zespół, a nie tylko w pojedynczego menedżera, zwiększa szanse na sukces firmy, dlatego już dziś warto dowiedzieć się więcej i wpisać ją w najbliższe plany. Akademia została tak skonstruowana, aby nie tylko zniwelować luki kompetencyjne, ale także przygotować kompleksowo zespoły do realizacji ambitnych zadań i wdrożeń, poprawy jakości i skuteczności zarządzania oraz umożliwienia  konstruktywnych dyskusji na szczycie.

Co zyskają Klienci dzięki programowi Akademii Zarządzania Strategicznego?

 • Podwyższą jakość zarządzania strategicznego, które ma kluczowy wpływ na realizację celów oraz wyniki finansowe firmy.
 • Zapewnią wzrost sprawności działania przedsiębiorstwa dzięki nabyciu przez organizację umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi, metodyk i rozwiązań z zakresu zarządzania strategicznego w codziennej praktyce.
 • Poprawią komunikację i współpracę wewnątrz firmy dzięki znajomości kluczowych zagadnień, które wchodzą w zakres odpowiedzialności menedżerów innych działów.
 • Szybko wykorzystają zdobyte umiejętności w praktyce dzięki przeszkoleniu całych Zespołów Menedżerskich.
 • Efektywnie zaimplementują omawiane na zajęciach rozwiązania przetestowane w praktyce doradczej.
 • Podniosą motywację menedżerów.

Zestaw 9 tematów jest efektem naszych wieloletnich doświadczeń w pracy z menedżerami najwyższego szczebla, o różnym przygotowaniu i doświadczeniu zawodowym.

 • Jak zbudować strategię rozwoju firmy? Metodyka „krok po kroku”
 • Jak poprawić wyniki finansowe firmy? Finanse dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów niefinansistów
 • Zarządzanie wartością firmy – Value Based Management. Koncepcja i narzędzia
 • Balanced Scorecard. Wdrożenie strategii w oparciu o system Kart Wyników i KPI
 • Marketing strategiczny. Metodyka i narzędzia budowy sukcesu rynkowego
 • Ocena i finansowanie projektów inwestycyjnych. Jak unikać pułapek w inwestycjach?
 • Skuteczne zarządzanie projektem. Warsztat uniwersalny.
 • Przywództwo we wdrożeniu strategii i zarządzaniu zmianami
 • Komunikacja strategii firmy. Jak zaangażować pracowników w realizację strategii?
 • Gra Strategiczna – podsumowanie projektu

Zainteresowanych realizacją Akademii lub wybranymi programami prosimy o kontakt telefoniczny z Iwoną Janeczek, Dyrektorem ds. Rozwoju tel. (22) 823 42 83 wew. 213
i.janeczek@figpolska.pl

Najbliższe szkolenie warsztatowe

Lokalizacja:
Airport Hotel Okęcie, Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa 02-148
Zapisz się

Zapytaj o szczegóły:

Jolanta Żurkowska
Koordynator szkolenia
Lokalizacja:
Airport Hotel Okęcie, Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej ul. 17 Stycznia)
Zapisz się

Zapytaj o szczegóły:

Anna Młynarska
Koordynator szkolenia

Już teraz weź udział w szkoleniu warsztatowym

Zaczniemy od krótkiej, niezobowiązującej rozmowy. Dowiesz się o szczegółach szkolenia i korzyściach dla Ciebie oraz Twojego biznesu. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania również mailem.
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
This site is registered on wpml.org as a development site.