fid-logotyp-granat

Jakie są korzyści z wdrożenia BSC?

Od grudnia 2006 rozpoczęliśmy cykl artykułów dotyczących systemu Balanced Scorecard (BSC). Poruszane w artykułach zagadnienia opierają się na badaniach przeprowadzonego wśród menedżerów przedsiębiorstw działających na terenie Polski.W poprzednich artykułach opisaliśmy, w jaki sposób menedżerowie wykorzystują i postrzegają system BSC oraz w jaki sposób wdrażają BSC. W tym artykule omówimy korzyści z wdrożenia BSC w przedsiębiorstwie i tym […]

Od grudnia 2006 rozpoczęliśmy cykl artykułów dotyczących systemu Balanced Scorecard (BSC). Poruszane w artykułach zagadnienia opierają się na badaniach przeprowadzonego wśród menedżerów przedsiębiorstw działających na terenie Polski.W poprzednich artykułach opisaliśmy, w jaki sposób menedżerowie wykorzystują i postrzegają system BSC oraz w jaki sposób wdrażają BSC. W tym artykule omówimy korzyści z wdrożenia BSC w przedsiębiorstwie i tym samym zakończymy cykl artykułów poświęconych tematyce BSC.

Rysunek 1. Czy pojawiły się korzyści z wdrożenia BSC?

Źródło: Raport z badania wykorzystania systemu BSC w przedsiębiorstwach w Polsce opracowany przez FIG Polska.

Wszystkie ankietowane przedsiębiorstwa potwierdziły korzystny wpływ wdrożenia BSC, w tym w 57% przypadków korzyści te wystąpiły już na etapie realizacji projektu wdrożeniowego.

W pozostałych 43% przedsiębiorstw wybrana metodyka wdrożeniowa nie zaowocowała natychmiastowymi korzyściami, ale korzyści te pojawiły się po zakończeniu realizacji projektu.

Rysunek 2. Jak szybko można liczyć na korzyści z wdrożenia BSC?

Źródło: Raport z badania wykorzystania systemu BSC w przedsiębiorstwach w Polsce opracowany przez FIG Polska.

Co ciekawe większość badanych firm, które nie posiadają systemu BSC (66%) uważa, że pierwsze korzyści z wdrożenia pojawią się dopiero po okresie dłuższym niż 6 miesięcy.

Nasze badanie wskazuje, że w praktyce możemy spodziewać się korzyści znacznie szybciej – już w trakcie rozpoczęcia wdrożenia (tutaj jedynie 9% wskazań).

Rysunek 3. Jakich korzyści można się spodziewać dzięki wdrożeniu BSC?

Źródło: Raport z badania wykorzystania systemu BSC w przedsiębiorstwach w Polsce opracowany przez FIG Polska.

W percepcji respondentów, którzy nie stosują BSC, wdrożenie tego systemu zapewnia zarówno poprawę sytuacji finansowej firmy (21% wskazań respondentów), jak również wiele korzyści pozafinansowych.

Zarządzanie w oparciu o Strategiczną Kartę Wyników umożliwia poprawę organizacji pracy, procesów, oraz komunikacji w firmie.

Rysunek 4. Jakie korzyści zanotowano?

Źródło: Raport z badania wykorzystania systemu BSC w przedsiębiorstwach w Polsce opracowany przez FIG Polska.

W firmach, które wdrożyły system BSC, oprócz bezpośrednich korzyści finansowych (11% wskazań respondentów), wdrożenie przyniosło wiele korzyści niefinansowych związanych z poprawą jakości zarządzania przedsiębiorstwem, takich jak:

  • Poprawa organizacji procesów (26% wskazań);
  • Usprawnienie komunikacji w firmie (21%);
  • Poprawa organizacji pracy (16%);
  • Poprawa relacji z klientami (5%);
  • Budowa kultury organizacyjnej firmy zorientowanej na realizację celów i wyniki (11%).

Zgodnie z koncepcją BSC, korzyści niefinansowe (aktywa niematerialne) w średnim i długim terminie przekładają się na ponadprzeciętne wyniki finansowe.

Porównując wyniki badań korzyści z wdrożenia BSC w firmach z percepcją przedstawicieli firm, które nie wykorzystują tego narzędzia do zarządzania, wskazuje kilka ciekawych rozbieżności:

Aż 21% przedstawicieli firm, które nie wdrożyły BSC wskazuje, iż pojawią się korzyści finansowe z wdrożenia. Natomiast w praktyce tylko 11% przedstawicieli firm, które wdrożyły BSC podkreśla, iż miało to wpływ na wyniki finansowe. Różnice mogą wynikać przede wszystkim z okresu funkcjonowania narzędzia w firmie (większość firm wykorzystuje narzędzie dopiero od 3 lat – 57% firm i od roku – 29% firm, jedynie 14% firm wykorzystuje BSC od 3-5 lat), podczas gdy przełożenie na wyniki finansowe może mieć miejsce dopiero po realizacji projektów strategicznych, których realizacja jest często rozpisana na kilka lat. Efekty finansowe realizacji projektów strategicznych mogą zatem pojawić się dopiero po kilku latach, szczególnie jeśli są efektem realizacji długoterminowych projektów rozwojowych.

Podobnie relacje z klientami, są również budowane długofalowo. Często pojedyncza akcja promocyjna czy też program lojalnościowy nie ma wpływu na nasze relacje z klientami. Z reguły najważniejszym czynnikiem jest tu systematyczna praca ekipy sprzedaży i jej relacje osobiste z klientem oparte na zaufaniu, które jak doskonale wiemy, nie rodzą się w trakcie nawet kilkumiesięcznej owocnej współpracy.

Innym powodem, nie pojawienia się poprawy wyników finansowych czy relacji z klientami na zakładaną skalę mogą być błędy w konstrukcji systemu BSC lub w fazie wdrożeniowej. Pamiętać należy, że nie wdrażamy tu technologii a system, którego trzon stanowią ludzie, ich kompetencje i umiejętności. O ile etap konstrukcji BSC jest etapem dosyć technicznym, a błędy konstrukcyjne dają się szybko wyeliminować o tyle etap wdrożeniowy gdzie tak naprawdę powodzenie wdrożenia zależy w dużym stopniu od dobrej woli i zaangażowania ludzi.

W rzeczywistości natomiast w większym stopniu niż respondenci przewidują wdrożenie BSC rozwiązuje inne problemy np. problemy komunikacyjne.

Wszystkie firmy, które wdrożyły BSC poleciłyby wdrożenie tego systemu innym organizacjom!

Z naszego doświadczenia wynika, że BSC sprawdza się w każdym przedsiębiorstwie, jednak nie w każdym powinno być wykorzystane jednakowo i w tym samym zakresie.

Należy jednak dodać, iż pojawienie się wszystkich wymienionych powyżej korzyści będzie zależało od zakresu systemu BSC, na którego wdrożenie firma się zdecyduje. Powyżej wymieniona lista korzyści powinna wystąpić w sytuacji pełnego wdrożenia systemu BSC.

Najbliższe szkolenie warsztatowe

Lokalizacja:
Airport Hotel Okęcie, Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa 02-148
Zapisz się

Zapytaj o szczegóły:

Edyta Bartosiewicz
Koordynator szkolenia
Lokalizacja:
Airport Hotel Okęcie, Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej ul. 17 Stycznia)
Zapisz się

Zapytaj o szczegóły:

Anna Młynarska
Koordynator szkolenia

Już teraz weź udział w szkoleniu warsztatowym

Zaczniemy od krótkiej, niezobowiązującej rozmowy. Dowiesz się o szczegółach szkolenia i korzyściach dla Ciebie oraz Twojego biznesu. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania również mailem.
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
This site is registered on wpml.org as a development site.