fid-logotyp-granat

Czym się różni system zarządzania z wykorzystaniem KPI od systemu Balanced Scorecard?

KPI (ang. Key Performance Indicators) kluczowe wskaźniki efektywności są wskaźnikami lub miernikami stosowanymi do pomiaru realizacji procesów, działań lub celów organizacji. KPI opisują zarówno cele strategiczne jak i operacyjne. Stanowiąc dla pracowników źródło obiektywnej informacji zwrotnej o wykonywanej przez nich pracy KPI mają duże znaczenie we wdrażaniu kultury organizacyjnej zorientowanej na wyniki. KPI są jednocześnie narzędziem kontroli […]

KPI (ang. Key Performance Indicators) kluczowe wskaźniki efektywności są wskaźnikami lub miernikami stosowanymi do pomiaru realizacji procesów, działań lub celów organizacji. KPI opisują zarówno cele strategiczne jak i operacyjne. Stanowiąc dla pracowników źródło obiektywnej informacji zwrotnej o wykonywanej przez nich pracy KPI mają duże znaczenie we wdrażaniu kultury organizacyjnej zorientowanej na wyniki.

KPI są jednocześnie narzędziem kontroli menedżerskiej: nadają priorytety zadaniom, pozwalają usprawnić procesy podejmowania decyzji, wspierają procesy ciągłego doskonalenia i efektywne wykorzystywanie posiadanych przez firmę zasobów.

Wykorzystanie potencjału tkwiącego w miernikach nabiera wartości wówczas, gdy potrafimy wybrać z morza mierników prawdziwe KPI i powiązać je między sobą. W przeciwnym razie systemy informacyjne dostarczą ogromną ilość mierników z których niewiele można zrozumieć…

Wysoki stopień wykorzystania potencjału zarządczego KPI’ ami można zauważyć w zarządzaniu z wykorzystaniem  Balanced Scorecard.

Balanced Scorecard (w skrócie: BSC) (pol. Strategiczna Karta Wyników, Zrównoważona Karta Wyników) jest systemem zarządzania koncentrującym wysiłki przedsiębiorstwa na realizacji wizji i wdrożeniu przyjętej strategii. W metodyce BSC strategia przedsiębiorstwa jest przełożona w pierwszej fazie na cele i mierniki strategiczne (KPI) w czterech perspektywach działalności przedsiębiorstwa: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz wiedzy i uczenia się organizacji. Strategiczne cele i KPI są powiązane pomiędzy sobą w związki przyczynowo-skutkowe zapewniające spójność celów i mierników pomiędzy czterema perspektywami działalności firmy. Ponadto, strategiczne cele i KPI są wspierane strategicznymi inicjatywami, które stanowią treść strategii (wiemy co mamy robić i jak działania wpłyną na poprawę KPI). Proces wdrażania strategii w oparciu o BSC przewiduje kaskadowanie strategii tj. przełożenie celów i KPI strategicznych firmy na cele operacyjne i KPI działów i jednostek biznesowych zapewniając spójność celów i KPI na poziomie całej organizacji.

W konsekwencji, dzięki metodyce Balanced Scorecard proces wyboru KPI jest bardziej selektywny, gdyż wynika ze strategii firmy a nie z potrzeby mierzenia wszystkiego co się da. Dzięki takiemu ujęciu strategiczne mierniki (KPI) pozwalają na monitorowanie stopnia realizacji strategii oraz sterowanie procesem jej wdrażania.

Najbliższe szkolenie warsztatowe

Lokalizacja:
Airport Hotel Okęcie, Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa 02-148
Zapisz się

Zapytaj o szczegóły:

Jolanta Żurkowska
Koordynator szkolenia
Lokalizacja:
Airport Hotel Okęcie, Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej ul. 17 Stycznia)
Zapisz się

Zapytaj o szczegóły:

Anna Młynarska
Koordynator szkolenia

Już teraz weź udział w szkoleniu warsztatowym

Zaczniemy od krótkiej, niezobowiązującej rozmowy. Dowiesz się o szczegółach szkolenia i korzyściach dla Ciebie oraz Twojego biznesu. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania również mailem.
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
This site is registered on wpml.org as a development site.