fid-logotyp-granat

Czy Value Based Management może dostarczyć wymiernych korzyści?

Bez „zmierzenia” strategii modelami ekonomicznymi (np. EVA) może się okazać, że wdrażamy strategię zwiększającą zyski księgowe przy jednoczesnym niszczeniu wartości przedsiębiorstwa. Dlatego wielu właścicieli/ akcjonariuszy ze zdziwieniem odkrywa, że zyski rosną a wycena spada…Z przeprowadzonej przez konsultantów FIG Polska analizy spółek indeksu WIG20 Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wynika, że aż 9 z nich (45%) niszczy […]

Bez „zmierzenia” strategii modelami ekonomicznymi (np. EVA) może się okazać, że wdrażamy strategię zwiększającą zyski księgowe przy jednoczesnym niszczeniu wartości przedsiębiorstwa. Dlatego wielu właścicieli/ akcjonariuszy ze zdziwieniem odkrywa, że zyski rosną a wycena spada…
Z przeprowadzonej przez konsultantów FIG Polska analizy spółek indeksu WIG20 Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wynika, że aż 9 z nich (45%) niszczy wartość, tzn. kreuje badwill (negative goodwill) (wg danych na dzień 26.07.2021).

Czy wiesz, że:

 • Wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien być głównym celem działania współczesnego przedsiębiorstwa.
 • Model zarządzania wartością - VBM jest najlepszym narzędziem realizacji długoterminowych celów strategicznych przedsiębiorstw.
 • Chcąc osiągać cele długoterminowe, należy podejmować właściwe decyzje strategiczne, inwestycyjne i operacyjne, uwzględniające koszty całkowitego kapitału zainwestowanego w firmę.
 • VBM umożliwia efektywne połączenie interesów akcjonariuszy (właścicieli) z interesami klientów, pracowników, w tym kadry managerskiej oraz ułatwia podejmowanie decyzji zarządczych.
 • Wg badań firmy doradczej Stern Stewart&Co. wartość rynkowa firm, które wdrożyły system zarządzania wartością VBM - wzrosła 50% więcej, niż wartość firm konkurencyjnych (z tych samych branż i o podobnej skali działalności), zarządzających wartością, w ciągu pięciu lat.
 • 45% spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 niszczy wartość dla akcjonariuszy.
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jest ogniwem łączącym strategię firmy i jej wyniki finansowe.

Zatem, w długoterminowej perspektywie, nadrzędnym celem każdego przedsiębiorstwa powinno być zwiększanie jego wartości, tak aby zachęcać inwestorów do alokowania w nim kapitałów, a zarządów realizowanie ambitnych strategii. Mówiąc najprościej przedsiębiorstwo podniesie swoją wartość, jeśli rentowność zainwestowanych kapitałów przewyższy stopę kosztu tego kapitału.

Stosowanie metody VBM niesie korzyści nie tylko bezpośrednio dla stosujących ją przedsiębiorstw, ale i całej gospodarki. Dzieje się tak dlatego, że koncentracja na kreowaniu wartości sprzyja wydajności i wyzwalaniu nieefektywnie do tej pory wykorzystywanych zasobów, co w perspektywie jest korzystne dla wszystkich: właścicieli, menedżerów, pracowników, wierzycieli, klientów, kontrahentów, dostawców etc.

Warto przypomnieć, że sama koncepcja VBM powstała w odpowiedzi na pojawiające się w praktyce problemy związane ze zjawiskiem rozbieżności celów kadry zarządzającej i właścicieli przedsiębiorstw (udziałowców/ akcjonariuszy).

Koncepcja VBM umożliwia stosowanie czterech parametrów oceny wartości przedsiębiorstwa:

 • EVA - ekonomiczna wartość dodana (Economic Value Added)
 • MVA - rynkowa wartość dodana (Market Value Added)
 • TSR - całkowity zwrot dla akcjonariuszy (Total Shareholder Value)
 • CFROI - gotówkowy zwrot z inwestycji (Cash Flow Return on Investment)

EVA informuje nie tylko o wypracowanym księgowym, ale i zysku ekonomicznym. W praktyce, wiele przedsiębiorstw wypracowuje zyski księgowe, a w rzeczywistości nie tworzy żadnej wartości dla akcjonariuszy. Dlaczego? Ponieważ w rachunku księgowym nie są ujęte koszty kapitału właścicielskiego (kapitału własnego). Dopiero po uwzględnieniu tych kosztów, można ocenić czy przedsiębiorstwo wypracowuje zysk powyżej całkowitych kosztów kapitału.
Poniższy zapis ukazuje formułę wyliczenia EVA:

EVA = NOPAT – (IC×WACC)

gdzie:
NOPAT - wynik operacyjny po opodatkowaniu (net operating profit after tax)
IC - zainwestowany kapitał (invested capital)
WACC - średnioważony koszt kapitału (weighted average cost of capital)

W konsekwencji, wynik EVA odzwierciedla nadwyżkę wartości wypracowanej przez firmę ponad koszt zaangażowanego kapitału (własnego i obcego). Z samych założeń koncepcji EVA wynika, że firma może zwiększać swoją wartość na cztery sposoby, poprzez:

 • zmniejszanie kosztów działalności (wzrost NOPAT),
 • inwestycje mające stopę zwrotu większą od kosztu kapitału całkowitego (wzrost NOPAT),
 • wycofanie kapitału (przy proporcjonalnie mniejszym spadku NOPAT),
 • dążenie do optymalnej struktury kapitału (optymalizacja kosztu kapitału obcego i własnego).

Opracowanie strategii jest niewystarczające. Nie wystarczy również przygotowanie długoterminowych projekcji rachunku zysków i strat. Aby sprawdzić, czy strategia powinna być realizowana, należy zweryfikować, czy będzie tworzyła wartość przedsiębiorstwa i wartość dla akcjonariuszy w długim okresie. Bez „zmierzenia” strategii modelami ekonomicznymi (np. EVA) może się okazać, że wdrażamy strategię zwiększającą zyski księgowe przy jednoczesnym niszczeniu wartości przedsiębiorstwa.

Z przeprowadzonej przez konsultantów FIG Polska analizy spółek indeksu WIG20 Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wynika, że aż 9 z nich (45%) niszczy wartość, tzn. kreuje badwill (negative goodwill).

Tylko 11 spółek z sukcesem prowadzi działalność budującą wartość dodaną kreując goodwill co w praktyce oznacza, że różnica pomiędzy wyceną tych przedsiębiorstw a wartością godziwą ich aktywów jest dodatnia. Goodwill odzwierciedla wartości niematerialne, które pozytywnie wpływają na wycenę tych firm, takie jak: dochodowość, zaufanie klientów, reputacja, marka, model biznesowy, sprawność zarządzania, kompetencje i know-how ludzi a także wartości organizacji.

Źródło: gpw.pl, na dzień 26.07.2021, dane w mln zł.

Dlatego wielu właścicieli/ akcjonariuszy ze zdziwieniem odkrywa, że zyski rosną a wycena spada…

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jest syntezą zarządzania, finansów i strategii, ogniwem łączącym strategię firmy i jej wyniki finansowe. VBM jest systemem obejmującym trzy obszary: wycenę wartości przedsiębiorstwa, mierniki oceny realizacji wyników a także programy motywacyjne dla kadry zarządzającej wiążące jej wynagrodzenia z poziomem realizacji celu wzrostu wartości w wybranym okresie . To właśnie sprawia, że odpowiednie sformułowanie strategii w powiązaniu z zarządzaniem wartością jest optymalnym rozwiązaniem w drodze do długoterminowego rozwoju firmy.

Dlaczego warto wdrożyć model zarządzania wartością VBM? Model ten podpowie:

 • CO BUDOWAĆ? Realizuj te projekty inwestycyjne, które zapewniają wyższą stopę zwrotu kapitału od jego kosztu.
 • JAK ZARZĄDZAĆ? Staraj się powiększać stan gotówki przy tej samej wielkości zaangażowanego kapitału.
 • CO SPRZĄTAĆ? Eliminuj te rodzaje działalności, które nie zapewniają obecnie i w przyszłości stopy zwrotu z kapitału powyżej jego kosztu.

Stosowanie zasady „BUDUJ, ZARZĄDZAJ, SPRZĄTAJ” prowadzi do uzyskiwania podwójnego efektu: wzrostu zysku operacyjnego i zarazem obniżenia wielkości zaangażowanego kapitału.

W celu pogłębienia tematu zachęcamy do zapoznania się z badaniem Does value-based management facilitate managerial decision-making? An analysis of divestiture decisions.

Rozważasz wdrożenie VBM lub chcesz sprawdzić, czy wartość Twojej firmy nie jest niszczona? Zapisz się na szkolenie Zarządzanie wartością firmy – Value Based Management. Koncepcja i narzędzia

Najbliższe szkolenie warsztatowe

Lokalizacja:
Airport Hotel Okęcie, Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa 02-148
Zapisz się

Zapytaj o szczegóły:

Edyta Bartosiewicz
Koordynator szkolenia
Lokalizacja:
Airport Hotel Okęcie, Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej ul. 17 Stycznia)
Zapisz się

Zapytaj o szczegóły:

Anna Młynarska
Koordynator szkolenia

Już teraz weź udział w szkoleniu warsztatowym

Zaczniemy od krótkiej, niezobowiązującej rozmowy. Dowiesz się o szczegółach szkolenia i korzyściach dla Ciebie oraz Twojego biznesu. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania również mailem.
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
This site is registered on wpml.org as a development site.