fid-logotyp-granat
2023-07-13
Negocjacje strategiczne dla menedżerów. Kluczowe taktyki i zabiegi do osiągania sukcesu

Aby osiągnąć sukces w negocjacjach strategicznych, menedżerowie powinni zastosować kilka kluczowych taktyk. Obecne trudności gospodarcze, które dotknęły Polskę w pierwszych dwóch kwartałach 2023 roku, stanowią powód do niepokoju i konieczności podjęcia odpowiednich działań. Tempo wzrostu naszej gospodarki znacząco spadło w wielu sektorach, co wymaga skutecznych strategii i taktyk, aby przedsiębiorstwa mogły utrzymać się na rynku i zapewnić sobie długoterminowy rozwój. Spowolnienie gospodarcze może mieć […]

Read More
2023-05-31
Co każdy menedżer powinien wiedzieć o finansach swojej firmy?

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w coraz dynamiczniej zmieniającym się otoczeniu. Procesy globalizacyjne oraz rozwój technologii, prowadzą do zaostrzenia się walki konkurencyjnej między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Przetrwanie w takich warunkach wymaga ciągłej analizy szans i zagrożeń pojawiających się w otoczeniu oraz dostosowywania się do zmieniających się warunków zewnętrznych. Konieczne jest również permanentne oraz rzetelne kontrolowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w pewnym uproszczeniu można sprowadzić do oceny rentowności oraz oceny ryzyka niewypłacalności, czyli ryzyka utraty płynności finansowej. […]

Read More
2022-12-06
Kiedy nawet LEAN nam nie pomoże

Filozofia LEAN i jej skuteczne praktykowanie na co dzień pozwala nam zapomnieć o konkurencji. Dlaczego?

Read More
2022-12-06
Podstawy konkurowania na dojrzałych rynkach cz. 2 Segmentacja, jako inspiracja dla decyzji strategicznych

Firma, która nie jest liderem rynkowym lub nie dysponuje wyłącznością w dostępie do technologii lub źródeł surowców dających jej przewagę kosztową może skutecznie konkurować z dostawcami masowymi lepiej dostosowując swoją ofertę do potrzeb odbiorców. Takie podejście wymaga skupienia się na wybranych segmentach klientów.

Read More
2022-08-10
Review systemów performance management: BSC, MBO, KPI, OKR - Webinar

Performance Management, czyli zarządzanie efektywnością, jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi ustalania, monitorowania i oceny realizacji celów oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju organizacji. Firmy wykorzystują różne systemy zarządzania i wyznaczania celów. Do najczęściej spotykanych należą: Balanced Scorecard (BSC), Management By Objectives (MBO), Key Performance Indicators (KPI), Objectives Key Results (OKR).

Read More
2022-05-16
Wdrożenie strategii w zmiennym otoczeniu – Webinar

O webinarium:Jak skutecznie wdrożyć strategię w oparciu o system KPI?• Narzędzia systemu zarządzania opartego na KPI.• Mapa strategii jako narzędzie opisujące strategię.• Jak przełożyć strategię na KPI? Wybór KPI strategicznych.• Kaskadowanie celów i KPI w dół organizacji.

Read More
2022-04-27
Podstawy konkurowania na dojrzałych rynkach cz.1 W poszukiwaniu nowej kompozycji wyróżników rynkowych
Read More
2022-03-23
Budowa strategii w zmiennym otoczeniu – Webinar

O webinarium:Jak budować strategię firmy?• Etapy budowy strategii firmy.• Skwantyfikowana analiza i diagnoza strategiczna (Key Leverage Points / Business Implications).• Scenariusze strategiczne i ich ocena.• Jak opisać strategię? Strategia „One-Page”.

Read More
2021-08-06
Czy Value Based Management może dostarczyć wymiernych korzyści?

Bez „zmierzenia” strategii modelami ekonomicznymi (np. EVA) może się okazać, że wdrażamy strategię zwiększającą zyski księgowe przy jednoczesnym niszczeniu wartości przedsiębiorstwa. Dlatego wielu właścicieli/ akcjonariuszy ze zdziwieniem odkrywa, że zyski rosną a wycena spada…Z przeprowadzonej przez konsultantów FIG Polska analizy spółek indeksu WIG20 Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wynika, że aż 9 z nich (45%) niszczy […]

Read More
2021-08-03
Zanim rekruter zajrzy do CV eksprezesa i eksdyrektora. Jak poradzić sobie z wysokim ego?

To na prezesie i menedżerach najwyższego szczebla spoczywa największa odpowiedzialność za powodzenie organizacji i prześcignięcie konkurencji. Tu płaci się najwięcej, ale też oczekuje i wymaga dużo. Praca w zarządzie wiąże się niezmiennie z tzw. „zjawiskiem drzwi obrotowych”. Tymczasem wielu managerów uważa, że istnieje mała szansa na to, że spadną z drabiny kariery. Życie pokazuje, że […]

Read More
1 2 3 9
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
This site is registered on wpml.org as a development site.